Ortaklık Anlaşması

Anlaşma

ASL Interactive B.V. tarafından işletilen TrBet markasını kullanmak için , Earn Lounge (bundan böyle “Ortaklık Programı”)’ni tamamlayarak , E-zone Beheer van Engelen N.V. Van Engelenweg 21 A, Çuracao adresindeki ofislerinde Çuracao kanunlarına göre tescil edilmiş şirket ,Ortaklık partneri (bundan böyle “Ortak”) bu anlaşmayla birlikte www.trbet.com adresinde verilen Gizlilik Politikası ve Genel Şartlar ve Koşullara ve / veya diğer kurallar ve / veya www.trbet.com tarafından yapılan herhangi bir açıklamayı belirtilen tüm hüküm ve koşulları kabul etmiş olur..

Ortaklık Program herhangi bir zamanda 14 gün öncesinden haber vermek koşulu ile bu anlaşmanın tamamını veya herhangi bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar. Ortakların aktif e-posta adresine gönderilen bir mesajla bilgilendirilecek olup, Ortak Program’ı tarafından gönderildiği anda geçerli olacaktır.Ortak değişiklikleri kabul etmiyorsa , Ortaklık kuralları uyarınca bu Antlaşmayı feshetmesi gerekir.Bu tür değişikliklerin ardından Ortak katılıma devam ederse, değişiklikleri bağlayıcı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

1. Amaç

1.1. Markamız Spor Bahisleri, Casino, Canlı Casino ve Poker ürünlerini sunmakta olup, ortaklara ait ağa dikkat çekmek ve online bahis oyuncusuna dönüştürmek niyetindedir

1.2. Ortak, oyuncular tavsiyede ederek, ortaklık programı tarafından anlaşmaya uygun olarak ödenen , oyuncuların aktivitesine bağlı olarak kararlaştırılan belirli bir komisyon ödemeyi kabul eder.

1.3. Bu anlaşma Spor Bahisleri, Casino, Canlı Casino ve / veya Poker ve Markalarımız websitesi /leri ile ortaklık için geçerli reklam işbirliği olanakları ve sınırlamalarını özetlemektedir.

 

2. Earn Lounge Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

2.1. Earn Lounge, bu anlaşma ile ortaklara atanan bağlantı yoluyla , üretilen ciroyu yöneten ,veya tavsiyeler sonucu kazanılan net gelir ve komisyonları hesaplayan yeni müşterilerine benzersiz bir kimlik kodu vermektedir.

2.2. Earn Lounge, ortaklara iş ile ilgili tüm müşteri hizmetleri ile komisyon istatistiklerini sağlamaktadır.

2.3. Earn Lounge , ortaklara bu anlaşmanın şart ve koşullarına bağlı oluşan gelirleri öder.

 

3. Hile ve Dolandırıcılık

3.1. “Dolandırıcılık” terimi, ortak veya ortakların koordineli bir çabayla hileli komisyon oluşturmak yaptıkları girişimdir. Ortakların birlikte hareket etmesini kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir:

• Kordineli Bonus,yapay olarak komisyonları arttırmak için yapılan girişim

• Çoklu hesap açarak yapılan dolandırıcılık.

• TrBet.com tarafından yapılan ayrıntılı inceleme sonucunda tespit edilen hileli komisyon kurmak amacı ile yapılan herhangi bir başka eylem.

 

4. Ortakların Sorumluluklar ve Ortaklık Yükümlülükleri

Ortak burada garanti ve taahhüt eder:

4.1. Ortak Programına katılarak, potensiyel oyunculara web sayfanız üzerinden markalarımıza ait websayfalarına bağlantılar kurarak, Markalarımızın web sayfa / lar ‘ini tavsiye ve teşvik etmeyi kabul edersiniz. Tüm bu faaliyetler, profesyonel ve yasal bir şekilde ve bu Anlaşmanın şart ve koşullarına uygun olarak her zaman korunmalıdır.

4.2. İftira, ayrımcı, müstehcen, yasadışı veya uygun olmayan ya da cinsel, açık pornografik, müstehcen veya grafiksel şiddet malzeme içeren herhangi bir eylemi gerçekleştirmemek.

4.3. Kumar için yasal yaş sınırının altında olan herhangi bir kişi hedef almamak.

4.4. Markalarımıza yasadışı veya hileli , trafik oluşturmak, ancak bunlarla sınırlı değildir:

• Bir oyuncu olarak kayıt olmak veya dolaylı veya doğrudan herhangi bir oyuncu hesabına Ortakların kişisel kullanımı ve/veya akraba,arkadaş,çalışan veya diğer ilgili üçüncü tarafların kullanımı için mevduat yatırmak veya başka bir şekilde yapay olarak ödenecek komisyonları artırmak veya şirketi dolandırmadan önleme hükmünün ihlali dolandırıcılık sayılacaktır.

4.5. Ortak’lar anlamalıdır ki, Ortak Programı sözleşme partisinin , “TrBet” veya başka korunan ticari marka ve / veya Markalarımız, Ortak ,Ortaklık Programına ait olan isimlerle karışabilecek domain/sub-domain adı taşımasına izin verilmemektedir.
4.6. Ortaklık Programı tarafından iletilen pazarlama malzemeleri Ortak web sayfasında (https://www.Earn Lounge.com) ve/veya Ortak Markalarımız,veya diğer ticari marka ve kullanıcı hakları yazılı olarak bulunduğu sürece ortaklık programı içerisinde yer alır.
4.7. Markalarımız ve Ortaklık Programı vasıtası ile belirlenen kurallara uymalısınız.

 

5. Ödeme

5.1. Komisyon her ayın sonunda hesaplanır ve ödemeler €100’dan fazla olmak koşulu ile (‘Minimum Limit’), her takvim ayın 14’uncu gününe kadar yapılır. Eğer bakiye Minimum Limit’ten az ise bir sonraki aya devredilir ve net bilançonun Minumum Limit’İ aştığı durumlarda ödeme gerçekleştirilebilir.
5.2. Eğer komisyonun hesaplanmasında hata yapılırsa, Ortaklık Programı herhangi bir zamanda böyle bir hesaplama düzeltme hakkını saklı tutar ve hemen eksik veya fazla ödenen miktarları düzeltmekle yükümlüdür.
5.3. Earn Lounge Ortaklara bakiye ödenmesini herhangi bir zamanda , şüpheli yasadışı ve / veya hileli davranış (30 gün) ve / veya bu anlaşmanın ihlal durumlarında , bu anlaşma tarafından tanımlanan hükümlere istinaden, işlemleri araştırıp onaylayabilmek amacı ile geciktirebirlir.
5.4. Ortakların dahil olduğu veya yer almak niyetinde bulunduğu ,bu Anlaşmanın belirlediği kurallar ve hükümler çerçevesinde Ortakları içeren dolandırıcılık veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak, para aklama, çalıntı kredi kartı kullanmak,hile ,ikramiye veya diğer promosyonların kötüye kullanımı ile sınırlı değildir.
5.5. Ortak hileli veya sahte işlemlerden oluşan tüm komisyonları ve eylemler için tüm masrafları veya hukuki nedenlerden ötürü ortaya çıkan masrafları ödemeyi kabul eder.
5.6. Ortak her türlü vergi, resim, harç, ücret ve herhangi bir vergi dairesi, departman, veya başka bir birime , yurtiçinde ve yurtdışında (varsa), bu anlaşmaya göre elde edilecek geliri ödemekle sorumludur. Ortaklık ve Ortaklık vesile Markalar ve Ortak Program vesilesi ile Ortak ve Ortaklık Programını sorumlu tutulamayacağını üzülererek belirtiriz.

 

6. İptal

6.1. Anlaşma, diğer tarafa otuz (30) günlük yazılı bildirimde bulunmak suretiyle her iki taraf tarafından feshedilebilir. Yazılı bildirim e-posta veyaposta yöntemi ile teslim edilen bir mektup şeklinde verilebilir.
6.2. Taraflar, bu Sözleşmenin feshi aktını kabul ederler:
• Ortaklar, kendi ellerinde bulunan ve Ortak Programına ait herhangi bir gizli bilgi/leri (ve tüm kopyalarını ve bunların türevleri) geri iletmekle yükümlüdürler.
• Ortak, fesihin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan kazanılmış ve ödenmemiş komisyonlar üzerinde hak sahibidirler, fakat Ortaklık Programı Ortaklara ait nihai ödemeyi , ödeme miktarının doğruluğundan emin olabilmek için doksan (90) güne kadar bekletebilmektedir.Ortak bu tarihten sonra komisyon kazanmak veya almak için uygun olmayacaktır.
• Ortaklık doğaları gereği anlaşmanın feshinden kaynaklanan yükümlülükler hariç ,tüm yükümlülüklerden Partner Programı ve Markalarımızı sorumlu tutmamaktadır.Bu anlaşmanın ihlalinden doğacak sorumluluklardan Ortak kaçamaz. Sözleşmenin sona ermesini takiben herhangi bir zamanda ortaya çıkan gizli bilgilerin ihlalinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluk oluşmaz.Ortaklar’ın Ortak Program ve Markalarımıza yönelik gizlilik politikası bu Anlaşmanın bitmesine rağmen devam etmektedir.
6.3. Bu anlaşma ortaklar tarafından sözleşmenin ihlal edilmesi esasına göre, Ortak Programı tarafından fes edilmesi halinde, Ortaklık Programı ödenmemiş komisyonları alıkoyma hakkına sahip olacaktır. Anlaşmanın Ortak Programı tarafından iptal edilmesi durumunda , herhangi bir bildirim süresi olmamakla birlikte Ortak Programı tarafından basit bir bildirim üzerine derhal etkiye sahip olacaktır.
6.4. Ortaklık Programı ayda en az 5 aktif hesap sağlamayan ortakların hesaplarını saklı tutmakla yükümlüdürler.

 

7. Gizlilik

7.1. Bütün fikir mülkiyeti, finansal müşteri ve alıcı listeleri yani sıra fiyat ve satış bilgileri ve ürünleri ile ilgili herhangi bir bilgi, kayıt, işlemler, iş planları, süreçleri, ürün bilgileri, işin nasıl bilindğine dair bilgi veya mantığı, ticari sırlar, pazar fırsatları ve Earn Lounge’e ait kişisel verileri kapsamakla beraber bunlarla sınırlı olmayarak, bilgiler gizli olarak kabul edilir. Bu tür bilgiler, kendi ticari veya diğer amaçlar için kullanılmamalıdır , veya herhangi bir kişi ya da üçüncü şahıslara Earn Lounge’nin önceden açık ve yazılı izni alınmadan dolaylı doğrudan ifşa edilmemelidir. Bu hüküm, bu Anlaşmanın feshinden sonra da geçerlidir.

 

8. Garantiler

8.1. Ortaklık Programı ve Markalarımız herhangi bir yanlışlık, hata veya ihmali , Markalarımızın veya Ortaklık Programında ki hata,erteleme ve kesintiler sebebi ile ortaya çıkan problemler veya farklılıklardan ötürü Ortaklara karşı sorumlu kabul edilemez.

 

9. Şirket Hakları

9.1. Markalarımız herhangi bir zamanda, Markalarımızın takdirine bağlı olarak , çıkarlarını korumak için herhangi bir oyuncu reddedebilir veya bir oyuncunun hesabını kapatabilir.
9.2. Ortaklık Programı kendi takdiriyle,eğer Ortaklık Programı ve/veya Markaları ve/veya Earn Lounge politikalarını korumak amacı ile ,Ortakların başvurularını red etme ve/ veya Ortakların hesaplarını kapatabilir. Eğer Ortaklar bu Sözleşmeyi ihlal eder veya Markalarımıza ait Genel Şartlar ve Koşulları veya diğer kuralları, politikaları ve ilkeleri ihlal ederlerse ,Ortaklık Programı ve Markalarımız kendi çıkarlarını korumak için yasal yollara başvurma hakkını elinde tutar , buna ek olarak Ortaklık hesabınızı kapatabilir.

 

10. Sözleşmedeki Değişiklikler

10.1. Earn Lounge, Ortaklara 14 gün önceden haber vererek, herhangi bir zamanda ve kendi takdirine bağlı olarak, bu anlaşmada belirtilen şart ve koşulları değiştirme,slime ve ekleme hakkını saklı tutar . Bu tür değişiklikler Ortaklara e-posta adresileri vasıtasıyla bildirilecektir.

 

11. Komisyonlar

11.1. Gelir Paylaşımı modeli, ortaklarca yönlendirilen oyuncuların ömür boyu oluşturdukları Net Gelir’in paylaşımıdır. Anlaşmaya uygun olarak bu Ortaklık sona erdirilirse , Ortaklar oyunculardan elde edecekleri sürekli kazanç haklarını kaybederler.

11.2. Net Gelir , her ürün için Brüt Gelirden Oyuncu Maliyetleri, ibraz ve hileli faaliyetlerden elde edilecek gelirler ve lisans ücretlerinin çıkartılması demektir.

Oyuncu Maliyetleri, ücretsiz bahisler, bonus para, turnuva sponsorlukları, VIP bonusları, VIP sponsorluklar ve herhangi bir oyuncuya ödenen tazminatlar gibi promosyon maliyetleri içerir.

Lisans ücreti oyun vergisi , elektronik ödeme veya kredi kartı kuruluşları ve üçüncü şahıslara ödenen ödemeleri içermektedir.

Dolandırıcılık sınırlama olmaksızın; ikramiye veya diğer promosyonların kötüye kullanılması,kara para aklama veya diğer kanuni kural ve düzenlemelerin ihlali ve çalıntı kredi kartlarının kullanılmasıdır.

11.3. Net Gelir hesaplaması,aşşağıda verilen hesaplama yapısına uygun olarak ürüne göre yapılacaktır.

Spor Bahisleri:
• Net Gelir = Brüt Gelir eksi (-)
• Oyuncu Maliyetleri
• İbraz ve Hile
• Lisans Ücretleri
• Brüt Gelir = Bahis Miktarı eksi kazanç artı Düzeltmeler*
• Düzeltmeler iptal edilmiş bahisler, yanlış sonçlandırılmış müsabakalar ve diğer bir şekilde düzeltilen hatalı işlemleri içermektedir.

Casino:
• Net Gelir = Brüt Gelir eksi (-)
• Oyucu Maliyetleri
• İbraz ve Hile
• Lisans Ücretleri
• Brüt Gelir = Wager eksi (Kazanan + local veya pooled Jackpots)

Poker:
• Net Gelir = Brüt Gelir eksi (-)
• Oyuncu Maliyetleri
• İbraz ve Hile
• Lisans Ücretleri
• Brüt Gelir = Rake + Turnuva Ücretleri

11.4. Ürünler için standart Gelir Payı komisyon planları, Ortaklık Programı web sitesinde Standart Ödül Planları kapsamında incelenebilir.

11.5. Gelir Payı komisyonu negatif gelirleri aydan aya aktarmamaktadır.